NekretnineBre

Koji sve faktori utiču na odluku investitora da uloži u izgradnju

Koji sve faktori utiču na odluku investitora da uloži u izgradnju

Razvoj i napredak jedne države u velikoj meri zavisi od investicija u izgradnju nepokretnosti koje su vezane ili za obavljanje dugoročne delatnosti ili za rešavanje stambenog pitanja građana. Da bi bilo investicija, neophodni su investitori koji su spremni da ulože svoj novac i tako omoguće gradnju poslovnih ili stambenih objekata.

Investitor ulaže svoja sredstva u određene projekte onog trenutka kada donese investicionu odluku. Donošenje investicione odluke u najvećoj meri zavisi od pravne analize preduslova, koji su važni za sprovođenje datog projekta. Pravna analiza u osnovi podrazumeva imovinsko-pravna pitanja, urbanističke uslove, fiskalni sistem i druge detalje koji mogu uticati na realizaciju gradnje.


Regulisana imovinsko-pravna pitanja


Najveći problemi i česti razlozi zbog kojih se investitori predomisle kada je u pitanju ulaganje svojih sredstva u izgradnju stambenih ili poslovnih prostora, jesu ozbiljni imovinsko-pravni problemi. Naime, investitori ne žele da ulaze u poslove i ulažu svoj novac ako nisu sigurni ko je vlasnik parcele na kojoj planiraju gradnju i ako za svoj posao nemaju garanciju države ili lokalne samouprave.

Da bi investitor uložio svoj novac potrebno je da bude siguran u to da su:

  • podaci u javnim registrima jedini relevantni za utvrđivanje vlasništva nad imovinom,
  • navedeni podaci lako dostupni (po mogućstvu da se nalaze i na Internetu),
  • upis prava na objektima vrši po hitnom postupku,
  • urbanistički planovi potpuno izrađeni i definisani za celu teritoriju,
  • navedeni planovi uvek dostupni javnosti.


Imajući ovo u vidu, dešavalo se da strani investitori u našoj zemlji odustanu od projekata kada saznaju da javne registre nepokretnosti u našem pravnom sistemu čine zemljišne knjige, katastar nepokretnosti i tapijski sistem.

Međutim, kod nas postoji mogućnost tj. pravo korišćenja zemljišta i izgradnje na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, kao i zakup zemljišta na 99 godina od lokalne samouprave, pa na taj način investitori mogu osigurati svoj kapital i opredeliti se za ulaganje.


Odabir pravog partnera za realizaciju gradnje


Izgradnja podrazumeva široki spektar poslova i aktivnosti kojima se investitori moraju pozabaviti. S jedne strane potrebno je voditi samu izgradnju, a s druge pribaviti sve neophodne elemenata na pravi način i u pravo vreme.

Pronalazak pravog partnera, koji može ponuditi zaokružen proces, design & fabrication princip, umnogome olakšava dalju organizaciju izgradnje i čini da ceo projekat teče u kontinuitetu. Partnerstvo je jedan od najmoćnijih poslovnih alata, a i te kako je korisno prilikom suočavanja sa nestabilnostima na tržištu.

S obzirom na to da se globalna ekonomija ubrzava, partnerstvo je postalo važno oružje današnjih investitora i slobodno možemo reći da je ključno za uspeh i ostvarenje krajnjeg cilja, a to je svakako profit.

Zbog toga je investitorima veoma važno kada mogu da se oslone na pouzdanog partnera na određenom projektu. To im daje potrebnu sigurnost i veću motivaciju za ulaganje sredstava, s obzirom na to da zajednički projekat uglavnom nosi manje rizika, ali i “otklanja” deo tereta pri realizaciji izgradnje.


Efikasno dobijanje dozvole za gradnju


Svi oni koji planiraju da izgrade novi objekat za to moraju pribaviti odgovarajuću građevinsku dokumentaciju. To znači da je za većinu građevinskih radova, a posebno kada je u pitanju izgradnja potpuno novog objekta, neophodna građevinska dozvola. Reč je o dokumentu kojim se potvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima, te se može pristupiti realizaciji same izgradnje.

Međutim, ono što je investitorima najvažnije jeste vreme za koje se može dobiti građevinska dozvoza za izgradnju na određenoj parceli. U Srbiji sе od 1. marta 2018. godine primenjuje Zakon o planiranju i izgradnji kojim se omogućava objedinjena procedura izdavanja građevinske dozvole za najviše 4 sedmice, odnosno 28 dana.


Dobijanje dozvole
 

Cilj ovog zakona jeste olakšavanje same gradnje i podsticanje investitora da se odluče na ulaganje. Elektronsko izdavanje građevinske dozvole je u velikoj meri ubrzalo postupak izgradnje i realizacije građevinskih projekata.

Za razliku od nekadašnjeg šetanja od šaltera do šaltera, sada postoji objedinjeni šalter za dobijanje građevinskih dozvola u propisanom roku od 28 dana, što znači da sva dokumenta koja je investitor ranije morao sam da nabavlja u institucijama, sada prikuplja lokalna samouprava.


Mogućnost za ostvarenje profita


Jedan od osnovnih razloga zbog kojih se investitori odlučuju na ulaganje jeste dobit. Zbog toga je važno da pre investiranja dobro analiziraju tržište, kako bi unapred znali da li postoje realna očekivanja da će se željena dobit i ostvariti.

Ukoliko se ulaže u stambene objekte, potražnja za stanovima, ali i ponuda istih u tom delu gradu, osnova su kojom se vode investitori pri donošenju svoje odluke. Naravno, u obzir se uzimaju i svi prethodno navedeni faktori, koji značajno utiču na efikasno obavljanje celokupnog projekta.

Jasno je da je investitorima potrebna sigurnost, jer ulaganje u izgradnju podrazumeva velike količine novca, a propale investicije mogu dovesti do apsolutnog gubljenja likvidnosti kod investitora. Zato se država, njeni zakoni i pravna sigurnost nameću kao osnovni faktori koji utiču na odluku investitora da uloži svoj novac u izgradnju. 

NekretnineBre
NekretnineBre

Od 2008. godine pa do danas, nekretninebre uvek na strani posetioca.

O blogu

Korisna iskustva kako za potencijalne kupce nekrentnina, tako i za oglašivače tj. zastupnike i vlasnike.

PRETRAGA PO #ID

#ID nekretnine

Statistika poseta

1 dan 3 dana 7 dana
Broj pretraga
Pregledano oglasa

Top nekretnine

Sve top nekretnine
Nekretnine
44,800 €
Prodaja / Zastupnik
Tvrđava nekretnine
58 m2