NekretnineBre

Sve što morate znati o stambenim kreditima ako planirate kupovinu nekretnine

Sve što morate znati o stambenim kreditima ako planirate kupovinu nekretnine

Kupovina nekretnine je jedna od najvećih odluka jer iziskuje veliku količinu novca. Stambeni krediti su jedna od bankarskih usluga i omogućavaju svakom pojedincu da je lako i jednostavno finansira.

Reč je o dugoročnom, namenskom kreditu koji se odobrava za kupovinu nepokretnosti. Svaka banka nudi ovu opciju i sama formuliše detaljne uslove, dok su opšti propisani od strane Narodne banke.


Koji su osnovni uslovi za podizanje stambenog kredita i šta morate ispuniti?


Osnovni uslovi u svakoj banci su slični i odnose se na:

  • Radni odnos,
  • Visinu primanja,
  • Godine života podnosioca zahteva i predviđen period otplate,
  • Starosnu dob,


Stambeni kredit se odobrava licima koji se nalaze u stalnom radnom odnosu, sa primanjima dužim od 6 meseci. To znači da klijent mora da ima stabilna sredstva za otplatu duga po kreditu čime se rizik minimizira.

Klijent u trenutku zaduživanja može da optereti maksimalno polovinu mesečnih primanja. Zbir svih rata po kreditu ne sme preći polovinu prihoda čime se obezbeđuje dovoljno sredstava za normalan život i plaćanje potrošačke korpe i drugih rashoda.

Što se tiče starosne granice, ona zavisi od banke do banke pa tako, neke banke odobravaju stambene kredite licima koja imaju 20 godina, a kod nekih je ta granica 22, 23 godine.

Planira se i starosna dob lica u trenutku isplate poslednje rate pa je to najčešće 70 godina mada i ovaj uslov definiše svaka banka

Kreditni referenti će sasvim sigurno predložiti nekoliko opcija tako da klijent može da kupi željenu nekretninu i dobije najbolje uslove.


Od čega zavisi visina kamatne stope za stambeni kredit?


Na visinu kamatne stope utiče više faktora, a prva je  valutna kauzula, tj. u kojoj valuti se podiže kredit i varira da li je kredit u dinarima ili stranoj valuti.

Osim toga, i vaš odabir da li će ona biti fiksna tokom perioda otplate ili varijabilna kamatna stopa takođe utiče na visinu kamatu, a samim tim i na cenu kredita i njegov konačni iznos.
 

Stambeni kredit

 

Koje troškove za podizanje kredita možete očekivati?


Treba očekivati troškove koji morate platiti da bi stekli pravo da se kreditno zadužite na duži vremenski period.

Pre odobrenja vas očekuje nekoliko naknada koje morate platiti, a naknada za obradu kredita i prevremenu otplatu kredita varira kako od banke do banke, tako i od visine kreditnog zahteva.

U obavezi ste i da platite procenitelja koji će da utvrdi stvarnu vrednost nepokretnosti na osnovu čega se odobrava hipoteka i osigurava imovina.

Upis hipoteke u Katastar nepokretnosti je svakako trošak, kao i troškovi overe kupoprodajnog ugovora.

Obavezni ste i da osigurate kupljeni stan pa troškovi osiguranja imovine zavise kako od osiguravajuće kompanije tako i stepena osiguranja.

Uz sve ove, postoje i brojni drugi izdaci koji se plaćaju, ali svakako je najveći učešće po stambenom kreditu koji iznosi najčešće 20%. Ovaj iznos se plaća prodavcu, a banka sa njim osigurava veću razliku između stvarne vrednosti i visine kredita.

Neki iznosi su fiksni, neki zavise od vrednosti ugovora pa će i troškovi za podizanje kredita varirati.


Potpisivanje stambenog kredita

 

Koje su prednosti, a koje mane uzimanja kredita?


Prednosti stambenih kreditnih linija


Nije potrebno obezbediti velika sredstva da bi se kupila željena nekretnina. Veći deo iznosa plaća banka, a klijent tu sumu vraća kroz mesečne rate duži niz godina.

Mesečna rata za stambeni kredit je niska se definiše tako da uvek ostane makar pola plate za tekuće troškove.

Subvencije za kupovinu prve nekretnine je mogućnost da se ostvaruju veće povoljnosti ako se kupuje novogradnja pod određenim uslovima. Ove podsticaje propisuje Narodna banka i ima ih dosta po kojima možete povoljnije kupiti nepokretnost.

Sistem osiguranja prilikom odobrenja kredita je izuzetno koristan u slučaju nekih nepredviđenih situacija.

Banke imaju nekoliko kreditnih linija, ali i u okviru svake mogu da koriguju uslove tako da svaki klijent bude zadovoljan što znači da se kupovina u najvećem broju slučajeva realizuje uz pomoć banke.


Mane kupovine na kredit


Prva mana je to što se plati veći iznos nego što je vrednost stana. Ipak, banka je finansijska institucija i nosi veliki rizik odobravanjem dugoročnih linija pa je i razumljivo zašto im je važno da ona bude isplativa,

Dug period otplate je mnogima znak za oprez, ali to je jedini način da rata po kreditu bude niska. Sistem obezbeđenja kredita je takav da je mali procenat onih koji imaju problem sa plaćanjem rata i mnogi već 15-20godina uspešno isplaćuju svoje iznose.

Fluktuacija kamate i drugih činilaca je nekima velika mana, ali tada na scenu stupa Narodna banka koja svojim merama pazi da ne dođe do ogromnih promena.

Gubitak nekretnine tj. aktiviranje hipoteke je realna opasnost koja je zaista poslednji čin u naplati potraživanja. Pre toga postoje mnogi drugi načini da banka pomogne u otplati ili olakša period kada ste bez sredstava.


Saveti koji će pomoći u odabiru najbolje kreditne linije i otplatu mesečnih rata?


Banke imaju različite uslove za odobravanje stambenog kredita pa je prvi korak upoređivanje osnovnih uslova i odabir banke koja ima najpovoljniju ponudu.

Odluka o vrsti kamate je jako važna i treba je bazirati ne samo na osnovu trenutnih pokazatelja, već i na osnovu kretanja u prošlosti. Najbolje je konsultovati se i sa kreditnim referentom pa tek onda doneti odluku.

Dobro se raspitajte o svim mogućnostima za povlastice i subvencije i uključite ih u stambenu liniju.

Kada krene otplata kredita važno je da ne optereti kućni budžet jer je rok otplate dug.

Planirajte mogućnost prevremene otplate, ulažite u svoju nekretninu da bi joj povećali vrednosti i redovno je osiguravajte da bi ispunjavali uslove banke.

Narodna banka je nadležna a kontroliše krize pa će korigovati činioce tako da ona kratko traje, a otplata svih kredita bude bez većih problema.

Stambeni kredit je za mnoge jedini i najbolji način finansiranja kupovine nepokretnosti. Uz adekvatnu kreditnu liniju i mudro raspolaganje mesečnim sredstvima otplata će proteći bez problema kao što je slučaj sa onima koji su uz pomoć banke već postali vlasnici željene nekretnine.

Slike: 

https://www.freepik.com/free-photo/real-estate-agent-present-property-house_5218046.htm
https://www.freepik.com/free-photo/young-happy-couple-analyzing-plans-with-their-real-estate-agent-while-having-meeting-office_25747576.htm
https://www.freepik.com/free-photo/hands-working-with-office-items_1276373.htm
 

 

 

 

 

 

 

NekretnineBre
NekretnineBre

Od 2008. godine pa do danas, nekretninebre uvek na strani posetioca.

O blogu

Korisna iskustva kako za potencijalne kupce nekrentnina, tako i za oglašivače tj. zastupnike i vlasnike.

PRETRAGA PO #ID

#ID nekretnine

Statistika poseta

1 dan 3 dana 7 dana
Broj pretraga
Pregledano oglasa

Top nekretnine

Sve top nekretnine
Nekretnine
121,000 €
Prodaja / Zastupnik
Radošević nekretnine
240 m2
Nekretnine
81,000 €
Prodaja / Zastupnik
Tvrđava nekretnine
49 m2
Nekretnine
175,000 €
Prodaja / Zastupnik
Raičević nekretnine
90 m2
Nekretnine
51,000 €
Prodaja / Zastupnik
Radošević nekretnine Autokomanda
20 m2